Huurvoorwaarden

• De aanvraag is slechts definitief na betaling van het voorschot van het huurcontract. Het voorschot bedraagt 1/3 van de huurprijs. Zolang het voorschot niet in het bezit is van ‘Dapito Fun’, wordt het materiaal niet gereserveerd.

• Het materiaal dient bij afhaling gecontroleerd te worden door de huurder.

• Zodra de huurder het materiaal in ontvangst neemt, verklaart hij zich akkoord met de staat waarin het zich bevindt.

• Bij eventuele gebreken kan er nadien geen verhaal meer gemaakt worden bij ‘Dapito Fun’.

• Bij afhaling van het materiaal wordt het resterende saldo van de huurprijs betaald + een waarborg (50 euro of 100 euro, afhankelijk van het aantal gehuurde spelen). Is dit niet het geval dan wordt het materiaal niet meegegeven.

• ‘Dapito Fun’ is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van het gehuurde materiaal. Toezicht is ten laste van de huurder.

• Het gehuurde materiaal blijft eigendom van ‘Dapito Fun’ en dit ten allen tijde.

• Bij het terugbrengen wordt het gehuurde goed gecontroleerd. Alle eventuele schade en/of verlies aan kleine onderdelen wordt onmiddellijk vergoed door de huurder. De herstelkosten van schade aan grote onderdelen zijn volledig ten laste van de huurder.

• Wanneer het materiaal nat, beschreven of met etiketten of stickers bekleefd teruggebracht wordt, moeten deze herstellingskosten vergoed worden.

• Indien het materiaal niet volgens afspraak teruggebracht wordt, zal voor elke dag dat het materiaal niet aanwezig is bij ‘Dapito Fun’ een extra verhuurperiode aangerekend worden.

• Indien het materiaal niet afgehaald wordt of bij annulatie, wordt het voorschot niet terugbetaald.

• Het materiaal dient met zorg in een proper voertuig te worden vervoerd. Is dit niet het geval dan kan ‘Dapito Fun’ de verhuur weigeren.

• De huurder blijft in alle omstandigheden verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal; ook bij overmacht, storm, overstroming, diefstal. De huurder staat altijd in voor alle schade.

• Bij eventuele geschillen is enkel en alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

Gereserveerde spelen die omwille van transportmoeilijkheden niet mee genomen worden, worden steeds aangerekend.