1A Sjoelbak

10.00

Beschrijving

 

Sjoelen wordt gespeeld met houten schijven op een houten sjoelbak. Het is de bedoeling dat de schijven door de poorten van de sjoelbak worden geschoven. Nadat alle sjoelschijven zijn geworpen, worden degene die niet in de poorten terecht zijn gekomen gebruikt voor de tweede beurt.  Na deze beurt worden de punten geteld.

Om bij het sjoelen te bepalen of een schijf wél of niet geteld mag worden, is de regel simpel: is de schijf volledig door de poort, dan telt ie mee. Is hij er niet volledig door, dan telt ie niet mee.

De winnaar is degene met de meeste punten. Heel plezant om in groep te spelen.